sovetskoye shampanskoye

06.05.2014 /

Советское шампанское этикетка